Nejste na to sami.

V této nelehké době vám nabízíme pomocnou ruku. Podívejte se, na jaký příspěvek máte nárok a zažádejte si o něj online.

Příspěvek na péči

Příspěvek náleží osobám, které se o sebe z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nezvládnou postarat, a jsou tak závislé na pomoci druhých. Z něj pak mohou hradit sociální služby nebo zaplatit za pomoc neformálnímu pečujícímu, například členovi rodiny. Vyplácí se opakovaně.

Výše částky závisí na stupni závislosti. Při posuzování se hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby, jako je mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání apod.

Výše příspěvku se může změnit podle vývoje zdravotního stavu.

Pokud jde o příspěvek na péči o dítě do 18 let nebo příjemce pečuje o dítě mladší 18 let a současně má rodina nízké příjmy, je možné příspěvek navýšit o 2 000 Kč.

Jak o příspěvek požádat?

Online

Osobně

Kliknutím na tlačítko vás přesměrujeme na formulář Ministerstva práce a sociálních věcí. Tam se dozvíte více informací a po přihlášení pomocí Identity občana můžete žádost rovnou podat.

Kliknutím na tlačítko vás přesměrujeme na formulář Ministerstva práce a sociálních věcí. Tam se dozvíte více informací a po přihlášení pomocí Identity občana můžete žádost rovnou podat.

S žádostí o příspěvek vám osobně pomohou na nejbližší pobočce Úřadu práce. Tu najdete v seznamu včetně její otevírací doby.

Veškeré formuláře si zatím můžete projít doma, stačí kliknout na všechny informace.

text

Nemáte Identitu občana? Tady najdete návod, jak si ji založit. 

Jaké další příspěvky nabízíme

Kromě výše uvedených příspěvků nabízíme i další. Podívejte se, s čím vším vám můžeme pomoci.