Deštník proti drahotě

Deštník proti drahotě

Vládní pomoc proti zdražování

Dobře chápeme, že obrovský nárůst cen, který je do velké míry způsoben zadlužováním státu předchozí vládou a ruským útokem na Ukrajinu, je pro všechny obrovskou zátěží. Proto jsme schválili celou řadu cílených opatření, která vám pomůžou drahotu zvládnout. Rozdělíme tak mezi vás z prostředků státu navíc téměř 100 miliard korun

Chráníme vás. Pracujeme pro vás.

Ikona rodiny Deštník pro rodiny s dětmi

Deštník pro rodiny s dětmi

Chceme cíleně podpořit rodiny s dětmi a pomoci jim kompenzovat nárůst výdajů v souvislosti s vysokou inflací. Příspěvek bude vyplacen nejpozději v srpnu. Konkrétní forma bude oznámena v dalších týdnech.

Tato dávka se týká rodičů, kteří celý den pečují o nejmladší dítě v rodině. Jde o další cílenou pomoc pro rodiny s dětmi.

Zejména mezi rodiči malých dětí je vysoká poptávka po práci na částečný úvazek, která jim umožní věnovat se najednou a vyváženě práci i rodině. Proto připravíme takové úpravy zákonů, které podpoří chuť zaměstnavatelů tyto zkrácené a flexibilní úvazky více využívat.

Až 7 miliard vyčleníme z prostředků Národního plánu obnovy a operačních programů, abychom podpořili vznik a rozvoj dalších dětských skupin. To významně ulehčí život zejména rodinám s dětmi v předškolním věku.

Jde o zvýšení maximální dávky vyplácené v hotovosti, na kterou má nárok každý plnoletý občan České republiky bez vlastních příjmů. Od těchto hodnot se odvíjí celá řada dalších sociálních dávek.

Prostřednictvím zvýšení životního minima se dostane pomoc státu k daleko většímu množství lidí. Například u příspěvku na dítě dojde k navýšení počtu příjemců o zhruba 17 tisíc osob měsíčně.

Jde o prostředky, jež zůstanou v peněženkách lidí, kteří nejlépe vědí, jak a na co je mají použít. Díky tomu pak nebude muset stát tyto peníze přerozdělit na jinou finanční podporu.
Jakou mohu využít pomoc?

Příspěvek při pěstounské péči (od 1. 1. 2022) (uradprace.cz)
Státní sociální podpora (mpsv.cz): Přídavek na dítě, Rodičovský příspěvek Příspěvek na bydlení, Porodné, Pohřebné
Pomoc v hmotné nouzi (mpsv.cz): Příspěvek na živobytí, Doplatek na bydlení, Mimořádná okamžitá pomoc

Ikona páru seniorů Deštník pro seniory

Deštník pro seniory

Zvýšili jsme všechny starobní, invalidní a pozůstalostní důchody. Při lednové valorizaci se průměrný starobní důchod zvýšil o 810 Kč a od června vzroste o dalších 1 017 Kč. Třetí zvýšení přijde ještě koncem roku.

Spolu s důchody poroste i výše dalších příplatků.

Zcela mimořádně jsme zvýšili uznatelné náklady pro příspěvek na bydlení. A rozšířili tuto pomoc na další osoby: podnájemce nebo osoby užívající nemovitost na základě věcného břemene. A také na vlastníky obývající chatu určenou k rekreaci.

Příklad: Dva senioři, kteří mají starobní důchod celkem 22 300 Kč, normativní náklady na bydlení činí 11 097 Kč. Výše příspěvku na bydlení bude při splnění podmínek 4 407 Kč.

Příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky nižší než 24 000 Kč se poskytne tomu, kdo má příjem nižší než osminásobek životního minima jednotlivce nebo společně posuzovaných osob. Spoluúčast žadatele je ve výši 10 % z ceny pomůcky, nejméně však 1 000 Kč. Dále existuje i příspěvek na mobilitu, který pomáhá občanům se zhoršenou pohyblivostí či orientace. Výše dávky: 550 Kč měsíčně. Nárok na výplatu příspěvku nenáleží za kalendářní měsíc, jestliže je oprávněné osobě po celý tento kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.
Jakou mohu využít pomoc?

Příspěvek na bydlení (energetickyprispevek.cz
Příspěvek na péči (uradprace.cz)
Dávky pro OZP (uradprace.cz): Příspěvek na mobilitu , Příspěvek na zvláštní pomůcku , Průkaz osoby se zdravotním postižením

Ikona domu Deštník pro bydlení

Deštník pro bydlení

Zvýšení příspěvku na bydlení významně pomůže s náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nižšími příjmy. Na příspěvek mají nově nárok další stovky tisíc domácností.
Příklad: Rodina 2 dospělí + 2 děti (5 a 8 let), kde je příjem obou rodičů ve výši minimální mzdy plus přídavku na děti celkem 32  340  Kč, normativní náklady na bydlení činí 15  606  Kč. Výše příspěvku na bydlení bude při splnění podmínek 5  298 Kč.

Pomoc státu při zvládání cen bydlení rozšiřujeme také o skupinu lidí žijících v podnájmu nebo užívajících nemovitost na základě věcného břemene.

Domácnosti, které poskytují bezplatné ubytování uprchlíkům z Ukrajiny, mají zvýšené náklady v době vysokých cen. Pomůže jim příspěvek 3 000 Kč na ubytovanou osobu a měsíc (maximálně však 12 tisíc Kč). Žádat o něj lze od 11. dubna, a to i zpětně.
Jakou mohu využít pomoc?

Státní sociální podpora (mpsv.cz): Přídavek na dítě, Rodičovský příspěvek Příspěvek na bydlení, Porodné, Pohřebné
Pomoc v hmotné nouzi (mpsv.cz): Příspěvek na živobytí, Doplatek na bydlení, Mimořádná okamžitá pomoc
Pomoc při růstu cen energií (mpsv.cz)
Pomoc při růstu cen energií (uradprace.cz)

Ikona kanystru s benzínem Deštník pro pohonné hmoty

Deštník pro pohonné hmoty

Tento krok v blízké budoucnosti zlevní naftu o 1,5 až 2 Kč na jeden litr.

Tento krok by se mohl projevit snížením cen až o 1,80 Kč. Zdanění pohonných hmot v České republice díky tomu patří k těm nižším v rámci EU.

Zrušení silniční daně má předpokládaný dopad přibližně 4,2 miliardy Kč. Tento objem prostředků podnikatelům zůstane a budou s nimi moci disponovat, takže jim pomůže zvládat růst cen materiálů, energií, lidské práce a podobně.

Jde o opatření, které podnikatelům pomůže lépe využívat jejich finanční zdroje v situaci, kdy skokově narostly ceny pohonných hmot.

Chceme podnikatelům vyjít maximálně vstříc, a proto mohou odložit platbu DPH až do konce října letošního roku.

U nafty klesla průměrná cena u čerpacích stanic (dle CCS Radar) z 49,57 Kč za litr k 13. 3. na 44,67 Kč k 24. 4., tj. rozdíl o 4,90 Kč. U benzínu pokles činil, 4,44 Kč za litr (k 13. 3. byla cena 47,08 Kč, k 24. 4. byla cena 42,64 Kč).
Jakou mohu využít pomoc?

Záruka energie (nrb.cz )

Ikona továrny Deštník pro podnikatele a firmy

Deštník pro podnikatele a firmy

Tento program jsme připravili s Národní rozvojovou bankou. Jde o pomoc OSVČ a malým a středním podnikatelům – program jim pomůže překonat zdražení energií a rostoucí úrokové sazby na bankovním trhu.
Program je rozšířen o záruku „Vynucená změna dodavatele energií“. Ta poskytuje až do výše 80 % jistiny zaručovacího úvěru. Maximální výše může být až 2 miliony Kč s dobou ručení až na 2 roky.
Na všech pobočkách NRB mohou OSVČ a malé a střední podniky, jejichž náklady za energie činí více než 10 % z celkových provozních nákladů, podávat žádosti o poskytnutí záruky za provozní komerční úvěr poskytnutý soukromou bankou. Záruka je poskytována bezúplatně až do výše 80 % zaručovaného úvěru poskytnutého podnikateli v objemu jeden až deset milionů korun a doba ručení bude až 2 roky.
Společně se zárukou může být poskytnut finanční příspěvek k úhradě úroků ze zaručeného úvěru, přičemž celková výše vyplaceného příspěvku bude činit 4,5 % p. a. z průměrného zůstatku úvěru. Finanční příspěvek, jehož výše může činit až 800 tis. Kč, bude vyplácen v termínech stanovených ve smlouvě o záruce.
Jakou mohu využít pomoc?

Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění (mpo.cz)
Úspora vody v průmyslu (mpo.cz)
Podpora fotovoltaických systémů (mpo.cz)

Ikona vozíčkáře Deštník pro ohrožené skupiny obyvatel

Deštník pro ohrožené skupiny obyvatel

Jde o zvýšení maximální dávky vyplácené v hotovosti, na kterou má nárok každý plnoletý občan České republiky bez vlastních příjmů.

Prostřednictvím zvýšení životního minima se dostane pomoc státu k daleko většímu množství lidí. Například u příspěvku na dítě dojde k navýšení počtu příjemců o zhruba 17 tisíc osob měsíčně.

Zcela mimořádně jsme zvýšili uznatelné náklady pro příspěvek na bydlení. A rozšířili tuto pomoc na další osoby: podnájemce nebo osoby užívající nemovitost na základě věcného břemene. A také na vlastníky obývající chatu určenou k rekreaci.
Příklad: Domácnost dvou dospělých bez příjmu, kteří pobírají příspěvek na živobytí déle než 6 měsíců a neúčastní se aktivizačních programů, bude mít příspěvek na živobytí od dubna 2022 ve výši 5 480 Kč, dříve to bylo 4 980 Kč.

Příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky nižší než 24 000 Kč se poskytne tomu, kdo má příjem nižší než osminásobek životního minima jednotlivce nebo společně posuzovaných osob. Spoluúčast žadatele je ve výši 10 % z ceny pomůcky, nejméně však 1 000 Kč. Dále existuje i příspěvek na mobilitu, který pomáhá občanům se zhoršenou pohyblivostí či orientace. Výše dávky: 550 Kč měsíčně. Nárok na výplatu příspěvku nenáleží za kalendářní měsíc, jestliže je oprávněné osobě po celý tento kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.
Jakou mohu využít pomoc?

Příspěvek při pěstounské péči (od 1. 1. 2022) (uradprace.cz)
Státní sociální podpora (mpsv.cz): Přídavek na dítě, Rodičovský příspěvek Příspěvek na bydlení, Porodné, Pohřebné
Pomoc v hmotné nouzi (mpsv.cz): Příspěvek na živobytí, Doplatek na bydlení, Mimořádná okamžitá pomoc
Pomoc při růstu cen energií (mpsv.cz, uradprace.cz)