Nejste na to sami.

V této nelehké době vám nabízíme pomocnou ruku. Podívejte se, na jaký příspěvek máte nárok a zažádejte si o něj online.

Příspěvek na živobytí

Příspěvek určený pro osoby s velmi nízkými příjmy. Jeho cílem je zabezpečit základní životní potřeby (strava, ošacení, obuv, základní hygienické potřeby atd.). Příspěvek lze získat opakovaně.

Částka na živobytí se určuje pro každou osobu individuálně.

Nárok má člověk, který je uznaný za osobu v hmotné nouzi. Nárok a výše příspěvku na živobytí se určuje jako rozdíl mezi živobytím osoby (společně posuzovaných osob) a jejím příjmem, od kterého se odečtou tzv. přiměřené náklady na bydlení.

Pro stanovení živobytí okruhu společně posuzovaných osob se jednotlivé částky na živobytí osob sčítají. Částka na živobytí se odvíjí od částek existenčního a životního minima.

Jak o příspěvek požádat?

Online

Osobně

Kliknutím na tlačítko vás přesměrujeme na formulář Ministerstva práce a sociálních věcí. Tam se dozvíte více informací a po přihlášení pomocí Identity občana můžete žádost rovnou podat.

Kliknutím na tlačítko vás přesměrujeme na formulář Ministerstva práce a sociálních věcí. Tam se dozvíte více informací a po přihlášení pomocí Identity občana můžete žádost rovnou podat.

S žádostí o příspěvek vám osobně pomohou na nejbližší pobočce Úřadu práce. Tu najdete v seznamu včetně její otevírací doby.

Veškeré formuláře si zatím můžete projít doma, stačí kliknout na všechny informace.

text

Nemáte Identitu občana? Tady najdete návod, jak si ji založit. 

Jaké další příspěvky nabízíme

Kromě výše uvedených příspěvků nabízíme i další. Podívejte se, s čím vším vám můžeme pomoci.