Nejste na to sami.

V této nelehké době vám nabízíme pomocnou ruku. Podívejte se, na jaký příspěvek máte nárok a zažádejte si o něj online.

Správa webu

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. (dále jen „NAKIT“) není původcem informací na webu destnikprotidrahote.cz (dále jen „Web“)

NAKIT neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé újmy vzniklé tím, že uživatel využije informace zveřejněné na Webu.

NAKIT neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné ani předpokládané.

NAKIT nenese jakoukoliv odpovědnost za obsah Webu, na které je v rámci Webu odkazováno, či na které je na Webu uveden odkaz.

Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail destnikprotidrahote@vlada.cz.