Nejste na to sami.

V této nelehké době vám nabízíme pomocnou ruku. Podívejte se, na jaký příspěvek máte nárok a zažádejte si o něj online.

Příspěvek na dojížďku

Náleží osobám, které jsou evidované na Úřadu práce ČR a zrovna řeší nástup do nového zaměstnání mimo svou obec. Vyplácí se opakovaně.

Poskytuje se na základě písemné dohody uzavřené s Úřadem práce, a to na částečné pokrytí nákladů na dojíždění za prací mimo obec, ve které žadatel bydlí.

Příspěvek se proplácí po sjednanou dobu, a to za měsíce, kdy žadatel prokáže například výplatní páskou, že do zaměstnání v tomto měsíci dojížděl.

Podmínkou je, že hrubá mzda či plat za vykonávanou práci nepřesáhla 1,5násobek hodnoty průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího roku.

Jak o příspěvek požádat?

Online

Osobně

Kliknutím na tlačítko vás přesměrujeme na formulář Ministerstva práce a sociálních věcí. Tam se dozvíte více informací a po přihlášení pomocí Identity občana můžete žádost rovnou podat.

Kliknutím na tlačítko vás přesměrujeme na formulář Ministerstva práce a sociálních věcí. Tam se dozvíte více informací a po přihlášení pomocí Identity občana můžete žádost rovnou podat.

S žádostí o příspěvek vám osobně pomohou na nejbližší pobočce Úřadu práce. Tu najdete v seznamu včetně její otevírací doby.

Veškeré formuláře si zatím můžete projít doma, stačí kliknout na všechny informace.

text

Nemáte Identitu občana? Tady najdete návod, jak si ji založit. 

Jaké další příspěvky nabízíme

Kromě výše uvedených příspěvků nabízíme i další. Podívejte se, s čím vším vám můžeme pomoci.