Nejste na to sami.

V této nelehké době vám nabízíme pomocnou ruku. Podívejte se, na jaký příspěvek máte nárok a zažádejte si o něj online.

Zvýšení důchodů

V loňském roce se důchody zvedaly celkem třikrát, celkově pak o 15 %. V průměru tak senioři dostali o 2 500 Kč měsíčně navíc. Ze státního rozpočtu se loni uvolnilo 55 miliard na valorizace všech důchodů.

Z důvodu mimořádné valorizace se v září 2022 zvyšují všechny státem vyplácené důchody, konkrétně tedy:

  • řádné starobní důchody
  • předčasné důchody
  • invalidní důchody prvního, druhého a třetího stupně
  • vdovské a vdovecké důchody
  • sirotčí důchody

Česká správa sociálního zabezpečení automaticky navýšila téměř 3,5 milionu vyplácených důchodů, nebylo tak třeba o nic žádat.

Důchody se opět zvýšily řádnou valorizací od ledna 2023, v průměru o dalších 890 korun.

Od ledna se vyplácí výchovné. Na to má nárok rodič, který vychovával děti. Za každé vychované dítě dostane 500 Kč měsíčně jako kompenzaci za nižší příjmy a kariérní růst, který jako rodič musel přirozeně obětovat. Podrobnější informace a žádost o výchovné zde.

U valorizace důchodů nehraje roli majetková nebo rodinná situace. Starobní důchod se zvyšuje také občanům, kteří dále pracují nebo podnikají.

Jaké další příspěvky nabízíme

Kromě výše uvedených příspěvků nabízíme i další. Podívejte se, s čím vším vám můžeme pomoci.