Nejste na to sami.

V této nelehké době vám nabízíme pomocnou ruku. Podívejte se, na jaký příspěvek máte nárok a zažádejte si o něj online.

Zvýšení důchodů

V letošním roce se důchody zvedaly celkem třikrát, celkově pak o 15 %. Ze státního rozpočtu se navíc uvolnilo 55 miliard na valorizace všech důchodů. V průměru tak senioři dostanou o 2 500 Kč měsíčně navíc.

Z důvodu mimořádné valorizace se v září 2022 zvyšují všechny státem vyplácené důchody, konkrétně tedy:

  • řádné starobní důchody
  • předčasné důchody
  • invalidní důchody prvního, druhého a třetího stupně
  • vdovské a vdovecké důchody
  • sirotčí důchody

Česká správa sociálního zabezpečení automaticky navýší téměř 3,5 milionu vyplácených důchodů, nemusíte tak o nic žádat.

další valorizací se pak počítá v lednu roku 2023.

Od ledna se bude také vyplácet výchovné. Na to má nárok rodič, který vychovával děti. Za každé vychované dítě dostane 500 Kč měsíčně jako kompenzaci za nižší příjmy a kariérní růst, který jako rodič musel přirozeně obětovat. Podrobnější informace a žádost o výchovné zde.

U valorizace důchodů nehraje roli majetková nebo rodinná situace. Starobní důchod se zvyšuje také občanům, kteří dále pracují nebo podnikají.

Jaké další příspěvky nabízíme

Kromě výše uvedených příspěvků nabízíme i další. Podívejte se, s čím vším vám můžeme pomoci.