Nejste na to sami.

V této nelehké době vám nabízíme pomocnou ruku. Podívejte se, na jaký příspěvek máte nárok a zažádejte si o něj online.

Zaopatřovací příspěvky

Mohou získat mladí dospělí, kteří odešli z náhradní rodinné péče nebo z ústavního zařízení. Jde o startovací peníze do začátku samostatného života. Vyplácí se opakovaně i jednorázově podle situace.

Cílem je zaopatření mladých lidí, kteří po dosažení zletilosti odcházení z pěstounské péče, poručnické péče nebo z ústavní výchovy a nadále splňují podmínku nezaopatřenosti – pokračují v soustavné přípravě na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole.

Mladým dospělým, kteří jsou nezaopatřenými dětmi poskytujeme opakující se zaopatřovací příspěvek ve výši 15 000 Kč měsíčně.

Příspěvek je navázán na povinnost mít vypracován individuální plán se sociálním pracovníkem obecního úřadu obce s rozšířenou působností (sociálním kurátorem).

Pokud má mladý dospělý nárok na zaopatřovací příspěvek, ale ke dni zletilosti přestává být nezaopatřeným dítětem (přestává studovat), náleží mu jednorázový zaopatřovací příspěvek ve výši 25 000 Kč.

Jak o příspěvek požádat?

Online

Osobně

Kliknutím na tlačítko vás přesměrujeme na formulář Ministerstva práce a sociálních věcí. Tam se dozvíte více informací a po přihlášení pomocí Identity občana můžete žádost rovnou podat.

Kliknutím na tlačítko vás přesměrujeme na formulář Ministerstva práce a sociálních věcí. Tam se dozvíte více informací a po přihlášení pomocí Identity občana můžete žádost rovnou podat.

S žádostí o příspěvek vám osobně pomohou na nejbližší pobočce Úřadu práce. Tu najdete v seznamu včetně její otevírací doby.

Veškeré formuláře si zatím můžete projít doma, stačí kliknout na všechny informace.

text

Nemáte Identitu občana? Tady najdete návod, jak si ji založit. 

Jaké další příspěvky nabízíme

Kromě výše uvedených příspěvků nabízíme i další. Podívejte se, s čím vším vám můžeme pomoci.