Nejste na to sami.

V této nelehké době vám nabízíme pomocnou ruku. Podívejte se, na jaký příspěvek máte nárok a zažádejte si o něj online.

Mimořádná okamžitá pomoc

Jednorázový příspěvek při nečekané životní situaci. Například při ztrátě bydlení či zničení jeho vybavení. Vždy se váže ke konkrétnímu výdaji, na který osoba náhle nemá prostředky. V některých případech ho lze vyplácet i opakovaně.

Částka tohoto příspěvku se pokaždé liší, ale může dosáhnout výše několika desítek tisíc korun. Vždy záleží, k jaké situaci konkrétně došlo.

Nárok vzniká ve chvíli, kdy příslušný Úřad práce uzná, že je daná osoba v hmotné nouzi. To znamená, že se dostala do sociální situace, na kterou zákon pamatuje takto:

  • hrozí újma na zdraví (osoba má nižší příjmy, než je existenční minimum, tj. 2 980 Kč měsíčně),
  • došlo k vážné mimořádné události (např. požár, havárie apod.) a osoba teď nemá dostatek peněz k zajištění základních životních potřeb,
  • je nutný nezbytný výdaj (např. na správní poplatky, na jistotu, na nocleh, na vzdělávání nebo zájmovou činnost nezaopatřeného dítěte, na pořízení či opravu nezbytného základního vybavení domácnosti),
  • se začátkem školního roku nemáte peníze na potřebné pomůcky pro děti,
  • hrozí sociální vyloučení (např. propuštění z výkonu trestu).

Tomuto příspěvku předchází posouzení, v jaké příjmové, sociální a majetkové situaci se žadatel nachází. Zkrátka, jak na tom je a zda je požadovaný výdaj nezbytně nutný.

Jak o příspěvek požádat?

Online

Osobně

Kliknutím na tlačítko vás přesměrujeme na formulář Ministerstva práce a sociálních věcí. Tam se dozvíte více informací a po přihlášení pomocí Identity občana můžete žádost rovnou podat.

Kliknutím na tlačítko vás přesměrujeme na formulář Ministerstva práce a sociálních věcí. Tam se dozvíte více informací a po přihlášení pomocí Identity občana můžete žádost rovnou podat.

S žádostí o příspěvek vám osobně pomohou na nejbližší pobočce Úřadu práce. Tu najdete v seznamu včetně její otevírací doby.

Veškeré formuláře si zatím můžete projít doma, stačí kliknout na všechny informace.

text

Nemáte Identitu občana? Tady najdete návod, jak si ji založit. 

Jaké další příspěvky nabízíme

Kromě výše uvedených příspěvků nabízíme i další. Podívejte se, s čím vším vám můžeme pomoci.